“Jesu, Joy of Man's Desiring”

這是「音樂之父」Johann Sebastian Bach 巴哈在 1716 年的作品

 

 

 

近年終了~

正是每年最煩勞忙碌的時候...

刻意挑了這曲讓自己在工作餘暇時~

能重拾吉他好好練習

 

誠如十里說的: 巴哈的音樂是放鬆和平衡心性的良藥

因為......

 

 

 

我很需要~ !!

 

 

 

 

 

1.gif   

2.gif  

3.gif  

4.gif  

5.gif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

REX 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()